JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Stymulowanie rozwoju personelu. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Stymulowanie rozwoju personelu. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników”, które odbędzie się w dniach 14-15 października 2014 r.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej dotyczyć będzie zagadnień rozwoju kadr w organizacji, metod doskonalenia pracownika w oderwaniu od pracy i budowania lojalności zespołu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 9 października 2014 r. na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 14-15 październik 2014 r., godz. 8.30-15.30,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Monika Podgórska

Termin zgłoszenia:  9.10.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLE NIU planowanie strategiczne

Opublikowano: 26 września 2014
Autor: Sebastian N.