JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie -Przedsiębiorczość społeczna oraz życie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi wobec przemian we współczesnym świecie – 27.08.2014 r.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie, prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A serdecznie zaprasza na inspirujące szkolenie poświęcone tematyce Ekonomii Społecznej, a w szczególności zasad  tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych, które odbędzie się 27.08.2014 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Szczegółowy program w załączeniu.

 

Wioski tematyczne w Polsce tworzone są z reguły przez mieszkańców, jako inicjatywy oddolne, lub przez stowarzyszenia, które później wspierają ich działanie i dalszy rozwój tworząc sieci (Dolny Śląsk, Warmińsko – Mazurskie). Finanse pozyskiwane na ten cel pochodzą z różnego rodzaju dostępnych  funduszy; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, fundusze norweskie, fundusze szwajcarskie, środki Lokalnych Grup Działania i inne. Nie ma jednolitego systemu wsparcia dla twórców wiosek tematycznych z poziomu samorządu i kraju.

Tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych, to proces zależny od mieszkańców wsi, od ich zapału, pomysłowości i konsekwencji w działaniu. Wymaga nieustannego zaangażowania i kapitału poezji. Utworzenie wioski tematycznej – prace nad koncepcją, nad wstępnym wdrożeniem pomysłu, to zajęcie ambitne i twórcze. Działania późniejsze – promocja, zarządzanie, rozliczanie, sprawy formalne – wymagają ciężkiej pracy i kompetencji. Wiele wiosek w Polsce powstaje, jest mnóstwo ciekawych pomysłów, wiele grup inicjatywnych, ale wiele z nich zaprzestaje działalności po wstępnym etapie entuzjazmu. Udaje się tam, gdzie mieszkańcy „tak naprawdę” uwierzą w sukces i w to, że wioska tematyczna jest dla nich szansą na rozwój i poprawę życia.

 

Szkolenie poprowadzi dla Państwa prekursor tworzenia wiosek tematycznych w Polsce – Pan dr Wacław Idziak.

idziakDr Wacław Idziak

 

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor socjologii, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy badawczej zajmuje się socjologią wsi. Od 7 lat prowadzi eksperyment badawczy związany z tworzeniem wsi tematycznych i przygotowaniem szkół wiejskich do pełnienia roli ośrodków rozwoju wsi. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym wydanej w 2004 roku książki „O odnowie wsi”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkurach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w ramach programu UE Phare i programów bilateralnych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu. Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: kamila@jowes.pl, adam@jowes.pl do dnia
25.08.2014 r. do godz. 12.00

 

 

 

Program szkolenia

 „Przedsiębiorczość społeczna oraz życie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi wobec przemian we współczesnym świecie

1000  – 1030      Rejestracja uczestników/ek

1030  – 1100       Wprowadzone do tematyki szkolenia – JOWES

1100  – 1200      Analiza tematu w ujęciu globalnym

1200 – 1300         Innowacje społeczne w kontekście polskich wsi

1300 – 1330  Przerwa obiadowa

1330 – 1430         Innowacje społeczne w kontekście polskich wsi – cd.

1430 – 1600Aktywizacja społeczna w kierunku przedsiębiorczości społecznej   – warsztat
(praca w grupach)

1600 – 1630 Podsumowanie –  Rola liderów w tworzeniu aktywnej i innowacyjnej wsi

Opublikowano: 4 sierpnia 2014
Autor: Sebastian N.