JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2014 r.

Na szkoleniu omówione zostaną aktualne regulacje prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Poruszone zostaną zagadnienia dot. źródeł finansowania, wewnętrznych regulaminów, obowiązków w zakresie realizacji prawa pracy, odpowiedzialności członków zarządu oraz kwestie roli i kompetencji organów wewnętrznych w podmiotach ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 2-3 grudzień 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Agata Błaszczyk

Termin zgłoszenia: 27.11.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

ZGLOSZENIE_UCZESTNICTWA_W_SZKOLENIU_prawne_aspekty

Opublikowano: 19 listopada 2014
Autor: Sebastian N.