JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie “Praca z trudnym klientem”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób, które są związane z podmiotami ekonomii społecznej  nt. „Praca z trudnym klientem”.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności asertywnej, profesjonalnej komunikacji w relacjach z klientami, rozwiązywania ich problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia doboru odpowiednich metod we współpracy z klientem i techniki radzenia sobie z trudnym klientem.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18.06.2015 r. 

UWAGA! ZAPISY NA SZKOLENIE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE LIMITU MIEJSC.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać do 15.06.2015 r. na adres mailowy emila@jowes.pl bądź faksem na nr 34 360 57 47.

W załączniku znajduje się  formularz zgłoszeniowy.

Termin szkolenia: 17-18.06.2015, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Monika Podgórska, mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone  studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządowa, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE

Załączniki:

Formularz zgloszeniowy praca z trudnym klientem

Opublikowano: 8 czerwca 2015
Autor: Sebastian N.