JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Planowanie strategiczne działalności podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Planowanie strategiczne działalności podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 7-8 października 2014 r.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia z zakresu planowania strategicznego, w tym: przebieg i uwarunkowania procesu budowy strategii firmy, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność podmiotu ekonomii społecznej oraz formy organizacji procesu planowania strategicznego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 2 października 2014 r. na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 7-8 październik 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Edyta Stępień

Termin zgłoszenia:  2.10.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLE NIU planowanie strategiczne

Opublikowano: 26 września 2014
Autor: Sebastian N.