JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podmiotami działającymi w obszarze ekonomii społecznej, z rolą komunikacji w podmiotach ekonomii społecznej, ze środkami i narzędziami komunikacji wewnętrznej, z zagadnieniem budowania tożsamości organizacji.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: podstawowe informacje o komunikowaniu, komunikacja poprzez media, komunikacja interpersonalna, narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej, budowanie tożsamości organizacji, przygotowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych .

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 22 -23 październik 2014 r., godz. 9.00-15.00

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Monika Podgórska; mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca, mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządową, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

Termin zgłoszenia: 16.10.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU komunikacja

Opublikowano: 13 października 2014
Autor: Sebastian N.