JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, komunikacja z podwładnymi. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej – organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, komunikacja z podwładnymi. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2014 r.

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji menadżerskich poprzez doskonalenie umiejętności komunikacji z podwładnymi, rozpoznawania zasobów osobowościowych oraz przywództwa w sytuacjach kryzysowych.

Tematyka szkolenia:

– warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności rozpoznawania własnych stylów komunikacyjnych, umiejętności wykorzystywania własnych zasobów komunikacyjnych w efektywnym zarządzaniu zespołem, niwelowania błędów komunikacyjnych oraz kształtowania umiejętności stosowania języka motywacyjnego i języka czynu, umiejętności coachingowego zarządzania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 18-19 listopad 2014 r., godz. 8.30-15.30,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak – Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczące tematyki coachingu.Autorka wielu artykułów dot. pracy z klientami pomocy społecznej. Koordynator merytoryczny ds. usług opiekuńczych w projekcie Standardy Pomocy Społecznej. Superwizuje kadry Pomocy Społecznej.   Dorobek to ponad  20 000 godzin przeprowadzonych szkoleń.

Termin zgłoszenia: 14.11.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE

Załączniki:

formularz_zgloszeniowy_18-19.11.doc

Opublikowano: 30 października 2014
Autor: Sebastian N.