JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie finansowych aspektów PES do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 28-29 października 2013 r.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową (dokumentowanie i ewidencjonowanie prowadzenia działalności, przygotowanie, analiza i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz sprawozdawczość w zakresie pomocy publicznej) oraz zagadnienia podatkowe (obciążenia podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, obowiązki wobec ZUS).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 24 października 2013 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 28 – 29.10.2013, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Agata Błaszczyk
Termin zgłoszenia: 24.10.2013

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano: 17 października 2013
Autor: Administrator