Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

W ramach projektu przewidujemy realizację warsztatów dotyczących kompetencji społecznych aktywnego obywatela. Zbierzemy praktyczne pomysły na aktywizowanie ludzi i społeczności oraz wspólnie wykreujemy działania promujące liderów społecznych i ich aktywność.

Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 r.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30.06.2014 r.

W projekcie udział mogą wziąć osoby działające w społecznościach lokalnych na terenie powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego, lokalni liderzy oraz członkowie grup nieformalnych z terenu obu powiatów.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić krótki formularz rekrutacyjny i przesłać na e-mail: ankra.biuro@gmail.com

(Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej fundacji: ankra-org.blogspot.com)
W ramach projektu zaplanowaliśmy:
I. Pięć dwudniowych warsztatów:
„Aktywny obywatel, aktywna wspólnota” – Rola lidera w społeczności lokalnej
„Kooperacja i konfrontacja” – Jak skutecznie współpracować
„Jak się dogadać” – Komunikacja społeczna i interpersonalna
„Projekt zmiany” – Wdrażanie pomysłów
„Aktywność nie boli” – Promocja działań
II. Jednodniowe spotkanie ewaluacyjne uczestników i realizatorów projektu.
III. Opracowanie i wydanie publikacji, która w atrakcyjny, przystępny sposób pokaże praktykę
i doświadczenia aktywizowania społeczności lokalnych.
IV. „Galerię aktywności”- Wydarzenie prezentujące pomysły uczestników projektu na działania
w społecznościach.

Co chcemy osiągnąć?
– zwiększyć u uczestników projektu umiejętności diagnozy potencjału, zasobów, relacji społecznych w społecznościach lokalnych
– zwiększyć umiejętności komunikacyjne uczestników projektu (społeczne i interpersonalne)
– rozszerzyć umiejętności projektowania zmiany społecznej, realizowania inicjatyw lokalnych
oraz umiejętności promocji działań społecznych i inicjatyw obywatelskich.

Kontakt:
Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA”
ul. Słoneczna 111, 42-233 Mykanów
www: http://ankra-org.blogspot.com/
e-mail: ankra.biuro@gmail.com
696 667 195 – koordynator projektu
609 651 545 – opiekun procesu edukacyjnego
plakt jpeg

Skip to content