JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna „Vigo – Czysta Energia” na III Zjeździe Lipniczan.

Spółdzielnia Socjalna „Vigo – Czysta Energia” – 29.06.2014 była współorganizatorem uroczystości odpustowej oraz III Zjazdu Lipczan. Spółdzielnia prowadziła podczas uroczystości stoisko informacyjno-promocyjne. 

Opublikowano: 25 lipca 2014
Autor: Sebastian N.