JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

SEMINARIUM CSR – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY I JEGO PRACOWNICY

Opublikowano: 11 lutego 2019
Autor: Rafał Żak