JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rusza konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014

Od 5 maja do 15 sierpnia 2014 będzie trwał konkurs Krajowego Ośrodka EFS na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014″. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

 

Partnerstwa można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2014 Roku.

Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2014 Roku.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch wyżej wymienionych kategoriach. Kandydata do Konkursu mogą zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy (elektroniczny na adres konkurspsp@cpe.gov.pl+papierowy na adres Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 06-472 Warszawa) wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje reprezentujące swoich przedstawicieli/pracowników.

Do formularza zgłoszeniowego kandydaci mogą załączyć dodatkowe materiały, takie jak m.in. prezentację, zdjęcia projektów, filmy, wycinki prasowe, nagrania audio i in.; biznes plan itd. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na www.partnerstwo.roefs.pl

Nagroda

Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wyjazd jednego przedstawiciela/lki każdego z dwóch Laureatów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju -UNDP).

Konkurs ma na celu promocję innowacyjnego i partnerskiego podejścia do realizacji przedsięwzięć społecznych, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w wyniku których nastąpiły/następują pozytywne zmiany w lokalnym środowisku takie jak np.:

Patronat nad konkursem objęły: Konfederacja Lewiatan, portal ekonomiaspoleczna.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz CR Navigator.

plakat_Najlepsze_Partnerstwo_2014

Opublikowano: 25 lipca 2014
Autor: Sebastian N.