JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Relacja ze szkolenia „Przedsiębiorczość społeczna oraz życie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi wobec przemian we współczesnym świecie”

27.08.2014 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się szkolenie zorganizowane przez Animatorów JOWES, w temacie  „Przedsiębiorczość społeczna oraz życie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi wobec przemian we współczesnym świecie”

idziak Prowadzącym szkole był Pan Dr Wacław Idziak.

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor socjologii, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy badawczej zajmuje się socjologią wsi. Od 7 lat prowadzi eksperyment badawczy związany z tworzeniem wsi tematycznych i przygotowaniem szkół wiejskich do pełnienia roli ośrodków rozwoju wsi. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym wydanej w 2004 roku książki „O odnowie wsi”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkurach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w ramach programu UE Phare i programów bilateralnych. W ubiegłym roku nagrodzony statuetką jako Animator Ekonomii Społecznej przez podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej zorganizowanej w ramach VII Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Pan dr Wacław Idziak podkreślał, że tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych, to proces zależny od mieszkańców wsi, od ich zapału, pomysłowości i konsekwencji w działaniu. Wymaga nieustannego zaangażowania i kapitału poezji. Utworzenie wioski tematycznej – prace nad koncepcją, nad wstępnym wdrożeniem pomysłu, to zajęcie ambitne i twórcze. Działania późniejsze – promocja, zarządzanie, rozliczanie, sprawy formalne – wymagają ciężkiej pracy i kompetencji. Wiele wiosek w Polsce powstaje, jest mnóstwo ciekawych pomysłów, wiele grup inicjatywnych, ale wiele z nich zaprzestaje działalności po wstępnym etapie entuzjazmu. Udaje się tam, gdzie mieszkańcy „tak naprawdę” uwierzą w sukces i w to, że wioska tematyczna jest dla nich szansą na rozwój i poprawę życia. W szkoleniu udział wzięło ok. 30 osób. Byli to przedstawiciele Agro gospodarstw,  nieformalnych grup społecznych, lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (szczebla gminnego i powiatowego), ich jednostek organizacyjnych oraz  osoby fizyczne zainteresowane tematem tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz działalności w tym obszarze. Zakres tematyczny szkolenia  obejmował:

/Kamila Grochowina – Animator JOWES/

Opublikowano: 4 września 2014
Autor: Sebastian N.