JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rekrutacja do projektu Nowa szansa

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowa szansa” (poddziałanie 8.1.2 PO KL).

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy, wskutek procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych zachodzących w zakładach pracy.

Projekt zakłada II ścieżki realizacji:
– Ścieżka I (szkolenia zawodowe: szkolenia dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników projektu oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia),

– Ścieżka II (działalność gospodarcza: dotacja do 40.000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1.600 zł/miesiąc przez 6 m-cy).

Rekrutacja do ścieżki I (szkolenia zawodowe) odbywa się w trybie ciągłym, od 17 marca 2014 r. do wyczerpania miejsc wolnych w projekcie.

Rekrutacja do ścieżki II (działalność gospodarcza) odbywać się będzie od 24 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dot. projektu można znaleźć na stronie internetowej www.nowaszansa.czest.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok.1
tel. 34 324-50-75, e-mail: nowaszansa@arr.czestochowa.pl

Opublikowano: 6 kwietnia 2014
Autor: Administrator