JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program INWESTUJ W SIEBIE – Stowarzyszenia YAWA – dla osób 16-29 lat

Stowarzyszenie Yava z/b w Częstochowie, ul. Lakowa 101  rozpoczęło realizację  projektu  INWESTUJ W SIEBIE. Obecnie trwa rekrutacja chętnych uczestników, dlatego zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 30 osób z terenu subregionu północnego woj. śląskiego, w wieku 16-29 lat

Zapewniamy :

  1. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne,
  2. szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika – stypendium szkoleniowe. Efektem udziału w szkolenia jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem np. certyfikatem (w rozumieniu wytycznych MIiR).
  3. badania lekarskie
  4. staże zawodowe na okres 3 miesięcy u pracodawców – stypendium stażowe
  5. zwrot kosztów dojazdów
  6. wsparcie doradców klienta w zakresie pozyskania pracodawców do współpracy, budowę sieci kontaktów i integrację ofert

Okres uczestnictwa w projekcie jest uzależniony od Indywidualnej ścieżki, max. do 10.2017 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń! Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kontakt do osób udzielających wszelkich informacji:

  1. Dagmara Szota        tel. 577 699 710  e-mail: biuro.yava@gmail.com
  2. Monika Podgórska  tel. 507 053 834  e-mail: biuro.yava@gmail.com

plakat-informacyjny-1

Opublikowano: 9 listopada 2016
Autor: Zbyszko Kabziński