JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program Akceleracyjny NESsT – IKEA Social Entrepreneurship w Polsce i Rumunii – Przedłużony termin składania aplikacji do 21 maja

Przedsiębiorcy społeczni w Polsce i Rumunii mogą ubiegać się do 21 maja o dołączenie do programu akceleracyjnego NESsT – IKEA Social Entrepreneurship!

Trzyletni program, współtworzony przez NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, wspiera przedsiębiorców z pasją, którzy zatrudnianiają osoby wykluczone, w tym młodzież, zagrożone kobiety, mniejszości etniczne, migrantów i uchodźców, drobnych rolników oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Kto może się zgłosić?

Chcemy wspierać przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zapewnić dostęp do zielonej gospodarki osobom ze zagrożonych społeczności. Sektory zainteresowania obejmują:

Preferowane są przedsiębiorstwa, które w ciągu najbliższych 3 lat mogą zatrudnić co najmniej 50 osób.

Co oferuje akcelerator?

Oprócz elastycznego finansowania w przedziale od 25 000 do 43 000 EUR, każde przedsiębiorstwo społeczne otrzyma również wsparcie w obszarach:

Przedsiębiorcy będą uczestniczyć w regularnych sesjach mentorskich z doświadczonymi profesjonalistami z sieci IKEA i NESsT, którzy pomogą im w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przedsiębiorcy mogą również doskonalić swoje umiejętności przywódcze i biznesowe, uczestnicząc w prowadzonych przez ekspertów szkoleniach wraz ze społecznością przedsiębiorstw społecznych z portfolio NESsT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I APLIKUJ TERAZ

Opublikowano: 18 maja 2021
Autor: Rafał Żak