JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Projekt realizowany ze środków projektu ,,Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej’’ w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków zwróconych Funduszu Gwarancyjnego udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. W ramach Jednostkowej Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
 2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  • wynagrodzenie pracowników ( w tym także składkowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia,
 3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy oraz wydawane są w kwotach brutto do możliwości prawnej odzyskania naliczonego podatku VAT.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA charakteryzuje się następującymi parametrami:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biuro2otwii@frp.pl, tel: 730 938 766
www.frp.pl

Opublikowano: 9 lipca 2021
Autor: Rafał Żak