JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Otwarty Networking Przedsiębiorstw Społecznych

Opublikowano: 12 czerwca 2019
Autor: Zbyszko Kabziński