Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2020 r. do 30.10.2020 r. Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich; … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych