JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o wydłużeniu naboru na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3). Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: http://jowes.pl/aktualnosci/ogloszenie

Nabór zostaje wydłużony ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników procesu rekrutacji spowodowane przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Opublikowano: 29 października 2020
Autor: Rafał Żak