JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

 

1441109227

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wszystkie szczegóły znajduja się na stronie internetowej Funduszu Inicjatyw Społecznych

Opublikowano: 2 września 2015
Autor: jowes