JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Stwórz Biznes Społeczny! Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

  1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych – nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
  2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4) z dn. 06.09.2021 r.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

Po bliższe informacje nt. procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Opublikowano: 8 września 2021
Autor: Zbyszko Kabziński