JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nowe Granty

Zapraszamy wszystkich do korzystania z nowych grantów i konkursów. Więcej szczegółów i informacji u naszego doradcy kluczowego – Marta Kowalczyk

tel. 34 370 74 75

e – mail martak@jowes.pl

Odsyłamy również do naszej zakładki wydarzenia , gdzie można obecnie znaleźć wszystkie aktualne konkursy i granty.

Opublikowano: 30 sierpnia 2017
Autor: Aleksandra Zawada