Od dnia 19.02.2014 r. trwa nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z zapisami par. 17 i 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. W załączeniu komplet dokumentów.


Załączniki
Karta_oceny_formalnej_pomostowka.doc (0.58MB)
Karta_oceny_merytorycznej_pomostowka.doc (0.56MB)
minimalny_wzor_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego.doc (0.59MB)
Regulamin_finansowy.pdf (20.05MB)
Wniosek_o_udzelenie_wsparcia_pomostowego.doc (0.56MB)

Skip to content