JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór na stanowisko Doradca specjalistyczny prawny

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”
w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko


Doradca specjalistyczny prawny
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa


Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”.


1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa prawnego, szczególnie w poniższych obszarach:

2. Wymagania dodatkowe:

3. Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

4. Wymagane dokumenty:

Termin naboru aplikacji: 20.10.2021 godz. 12.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ul. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa. Istnieje również możliwość składania aplikacji drogą elektroniczną pod adresem arr@arr.czestochowa.pl


Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:  
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: 11 października 2021
Autor: Rafał Żak