Fundacja Banku Zachodniego WBK rozpoczęła nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Projekty mają zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia, a także umożliwić popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Projekty można składać od 30.06.2018 r. do 31.07.2018 r.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł.
Więcej szczegółów: http://fundacja.bzwbk.pl/2017/01/25/bank-mlodych-mistrzow-sportu/

Skip to content