JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

Opublikowano: 15 września 2016
Autor: Rafał Żak