JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 30.10.2019 r.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 30.10.2019 r.Pobierz

Opublikowano: 31 października 2019
Autor: Rafał Żak