JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 22.10.2020 r.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 22.10.2020 r.Pobierz

Opublikowano: 23 października 2020
Autor: Rafał Żak