JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 10.09.2021 r.

Lista rankingowa_10_09_2021Pobierz

Opublikowano: 13 września 2021
Autor: Zbyszko Kabziński