JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” – 17.09.2019 r.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”Pobierz

Opublikowano: 17 września 2019
Autor: Rafał Żak