JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Nabór II

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Nabór II

 

Opublikowano: 16 lutego 2017
Autor: Zbyszko Kabziński