JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń i doradztwa.

Wyniki rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznychPobierz

Opublikowano: 3 grudnia 2020
Autor: Rafał Żak