LP. DATA/ TERMIN MIEJSCE (dokładny adres, nr sali ) GODZINA TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
1 15.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 1
2 15.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15.00-19.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 2
3 16.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 1
4 16.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 3
5 16.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15.00-19.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 2
6 17.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 1
7 17.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 3
8 17.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 4
9 17.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 5
10 17.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15:00-20:15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 2
11 18.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 3
12 18.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 4
13 18.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 8
14 18.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 7
15 19.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 4
16 19.07.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 9
17 19.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 5
18 19.07.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 10 
19 20.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.1) Grupa 6
20 21.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 6
21 22.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 2
22 22.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 8
23 22.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 7
24 22.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 1
25 23.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 1
26 23.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 3
27 23.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 1
28 24.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 2
29 24.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 3
30 24.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 4
31 24.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 5
32 24.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 1
33 25.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 8
34 25.07.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 9
35 25.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 7
36 25.07.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 10 
37 26.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 5
38 26.07.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 9
39 26.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.1)
Grupa 6
40 26.07.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 10 
41 27.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 1) Grupa 6
42 28.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 6
43 29.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 1
44 29.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 3
45 29.07.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 9
46 29.07.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 10 
47 29.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15:00-20:15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 2
48 30.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 4
49 30.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 8
50 30.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 5
51 30.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 7
52 31.07.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 1
53 31.07.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 3
54 31.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 8
55 31.07.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 7
56 31.07.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15:00-20:15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 2
57 01.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 3
58 01.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 8
59 01.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 9
60 01.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 10 
61 01.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 5
62 02.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 4
63 02.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 9
64 02.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 5
65 02.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 7
66 02.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 10 
67 03.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.1)
Grupa 6
68 04.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 6
69 05.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 4
70 05.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 7
71 05.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 5
72 05.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnymi
klientami (cz.2)
Grupa 6
73 06.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 2
74 06.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Ryzyko działalności ekonomicznej. Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej.  Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej (cz.2)
Grupa 8
75 06.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 9
76 06.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 10 
77 06.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 1
78 07.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 2
79 07.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 8
80 07.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 9
81 07.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (cz. 2) Grupa 10 
82 07.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 5
83 07.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 1
84 08.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 3
85 08.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 4
86 08.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 8
87 08.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 5
88 09.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 3
89 09.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 4
90 09.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 7
91 10.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 6
92 11.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 6
93 12.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 9
94 12.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 10 
95 17.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 6
96 18.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 6
97 19.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 3
98 19.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 9
99 19.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.1) Grupa 7
100 19.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 10 
101 20.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 1
102 20.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 3
103 20.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 9
104 20.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 10 
105 20.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15:00-20:15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 2
106 21.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 3
107 21.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 4
108 21.08.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 9
109 21.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 7
110 21.08.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 10 
111 22.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 8.45-14.00 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 1
112 22.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 4
113 22.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 8
114 22.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.1)
Grupa 5
115 22.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (cz.2) Grupa 7
116 22.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 15:00-20:15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 2
117 23.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 2
118 23.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 8
119 23.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 5
120 23.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 1
121 24.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 6
122 26.08.2013 Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 8.45-14.00 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 2
123 26.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 8
124 26.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15  Marketing podmiotów ekonomii
społecznej (cz.2)
Grupa 5
125 26.08.2013 Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 15:00-20:15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 1
126 27.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 8
127 27.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 5
128 28.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 4
129 28.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 8
130 29.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 4
131 29.08.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Komunikacja w organizacji nastawiona na budowanie współpracy (cz.2) Grupa 7
132 30.08.2013 Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj 
8.45-14.00 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 3
133 01.09.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 6
134 02.09.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 9
135 02.09.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 10 
136 03.09.2013 FUERTE – Restauracja, kawiarnia, pub; Ul. Kwiatkowskiego 3b, 42-300
Myszków
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 9
137 03.09.2013 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, Ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki 14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 10 
138 04.09.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
9.00-14.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 4
139 04.09.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.1) Grupa 7
140 05.09.2013 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego
117/121, 42-202 Częstochowa
14.45-20.15 Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji (cz.2) Grupa 7
Skip to content