Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
prowadzony przez Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zaprasza na

KONFERENCJĘ CSR
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
„Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”

pod patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

TERMIN: 27 lutego 2018 r., godz. 10.00
MIEJSCE: Arche Hotel Częstochowa
UL. OLEŃKI 20, 42-200 CZĘSTOCHOWA

W gronie zaproszonych gości znajdą się m. in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele samorządów, świata biznesu oraz środowisko akademickie.

Wymiana dobrych praktyk oraz wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej, to główne założenia konferencji, która po raz pierwszy odbędzie się w Częstochowie- wydarzenie skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządów i instytucji publicznych, firm oraz środowiska akademickiego, odbędzie się już 27 lutego 2018r. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zaprezentowane zostaną case studies, które najlepiej obrazują, jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat kompetencyjny czy współpraca międzysektorowa.
CSR to nie przedsięwzięcie, w które angażują się tylko wielkie korporacje, to powszechnie dostępna idea dzielenia się własnym potencjałem zotoczeniem, które na ten potencjał pracuje.

Organizacje pozarządowe poszukują nowych pomysłów i rozwiązań dla swojej działalności. Samorządy, przedsiębiorcy i środowisko akademickie poszukują partnerów, z którymi mogą realizować projekty społeczne, dzięki którym mogą wspierać swoje otoczenia. Konferencja to idealne miejsce, aby umożliwić wymianę wiedzy oraz doświadczeń wszystkich sektorów i porozmawiać o szansach, wyzwaniach i ścieżkach rozwoju na najbliższą przyszłość.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, samorządy, lokalny biznes oraz środowisko akademickie do włączenia się w lokalne inicjatywy, w których często zamiast środków finansowych cenna jest usługa, produkt, pomoc, wiedza z obszaru, w którym Państwo na co dzień działacie.

Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym informacjom i kontaktom, uczestnicy będą mogli realizować interesujące projekty.

Konferencja została objęta również patronatem regionalnych mediów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14.02.2018 r.

Osoby do kontaktu:
Patrycja Szlempo – patrycja@jowes.pl, tel. 696 099 290

 

Skip to content