JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o zakończeniu rekrutacji

Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W związku z brakiem zmian w zakresie punktacji po zakończeniu procedury odwoławczej ogłaszamy, że listy rankingowe pozostają niezmienione. W załączniku znajduje się pismo na temat zakończenia rekrutacji.

Pismo dot. zakończenia rekrutacji

Opublikowano: 23 lipca 2013
Autor: Administrator