JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o zakończeniu oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Zgodnie z § 19 Regulaminu przyznawania środków finansowych w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończyła się ocena Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych są cztery Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Każdy Kandydat otrzyma kserokopię Kart Oceny wraz z otrzymaną punktacją oraz uzasadnieniem.

Załączniki:

Pismo_o_zakonczeniu_oceny

Lista_rankingowa_-_pomostowe_przedluzone

Opublikowano: 18 października 2014
Autor: Sebastian N.