JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Zgodnie z § 15, § 16 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 2)” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się ostateczny etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego po uwzględnieniu procedury odwoławczej. Pobierz

Opublikowano: 20 marca 2020
Autor: Rafał Żak