JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Zgodnie z § 15 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się I etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowegoPobierz

Opublikowano: 8 marca 2019
Autor: Rafał Żak