JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o Zakończeniu II Etapu Rekrutacji

Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z :

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajdują się w załączeniu:
Załącznik 1: lista rankingowa

Opublikowano: 18 kwietnia 2016
Autor: Rafał Żak