JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Informujemy iż na dzień 12.07.2013 r. listy rankingowe ogłoszone dnia 5.07.2013 r. pozostają w niezmienionej formie. Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci list rankingowych z podziałem na płeć, znajdują się na listach rankingowych zamieszczonych na stronie Projektu oraz w Biurze Projektu.

Opublikowano: 12 lipca 2013
Autor: Administrator