JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że planuje przeprowadzić nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 15.12.2020 r do 08.01.2021 r. do godziny 15.00.

Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru i wymaganej dokumentacji zawarte są w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)”.

Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 (wersja 3)Pobierz
Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Pobierz

Opublikowano: 4 grudnia 2020
Autor: Rafał Żak