JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o końcowych wynikach rekrutacji

Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Naboru informuje o końcowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

Ostateczne wyniki rekrutacji, w postaci list rankingowych:

Lista rankingowa po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”Pobierz
Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznychPobierz

Opublikowano: 11 grudnia 2020
Autor: Rafał Żak