JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja nt. oceny wniosków – biznesplanów

W związku z trwającą weryfikacją przez Instytucję Pośredniczącą procedury oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – biznesplanów oraz zaplanowanymi posiedzeniami Komisji Oceny Wniosków, informacja o ostatecznej ocenie Wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jowes.pl niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowej weryfikacji.

Opublikowano: 20 grudnia 2013
Autor: Administrator