JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja dotycząca upływu terminu składania dokumentów na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnych oraz osób w nich zatrudnionych

Dotyczy: upływu terminu składania dokumentów na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnych oraz osób w nich zatrudnionych

Informacja_dot_uplywu_terminu

Opublikowano: 18 sierpnia 2014
Autor: Sebastian N.