JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

II nabór FIO 2016 (Priorytet 2) – 01.12.2015 do 07.01.2016

Departament Pożytku Publicznego przypomina, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4 w naborze wrześniowym (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016.

Szczegółowe informacje dostępne:

http://pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html

Opublikowano: 1 grudnia 2015
Autor: jowes