JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

I spotkanie ws. Programu Aktywności Lokalnej

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane współpracą w Programie Aktywności Lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnością na I spotkanie inicjujące ww. partnerstwo, które odbędzie się dnia 24.04.2015 r. o godz. 10.00 w  Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Sala błękitna, ul. Focha 19/21

Zaproszenie

Opublikowano: 23 kwietnia 2015
Autor: Sebastian N.