Harmonogram udzielania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych Spółdzielniach Socjalnych
Nabór 1/2016

Lp. Data Działanie
1 11.01. Ogłoszenie o planowanym naborze Formularzy rekrutacyjnych z załączonym Regulaminem , Formularzami rekrutacyjnymi oraz innymi wzorami dokumentów
2 25.01.
15.02.
Rozpoczęcie naboru Formularzy rekrutacyjnych
Zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych
3 Około 15.02. – 29.02. Ocena formalna i merytoryczna.
Rozmowa z coachem lub doradcą zawodowym
4 Około 29.02. Informacja o wynikach naboru
5 Około 29.02. – 21.03. Szkolenia z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej, warsztaty interpersonalne, doradztwo z zakresu pisania biznesplanów oraz wizyty studyjne
6 Około 21.03. – 28.03. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów
7 Około 28.03. Zakończenie naboru Wniosków
8 Około 28.03. – 11.04. Ocena Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów
9 Około 11.04. Informacja o wynikach oceny Wniosków, podpisywanie umów o przyznanie środków finansowych oraz przekazywanie środków finansowych

* Maksymalne terminy oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz Wniosków o przyznanie środków finansowych można znaleźć w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Skip to content