JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja Oczami Brata serdecznie zaprasza na spotkanie ws. Teatru Oczami Brata.

Spotkanie odbędzie się 30 lipca 2014 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym (Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie), o godzinie 17.00.

Do 8 sierpnia 2014 przyjmowane są zgłoszenia do udziału w zajęciach artystycznych. W ramach Teatru Oczami Brata, odbędą się warsztaty: teatralne, muzyczne oraz plastyczne. Planujemy otworzyć również zajęcia kulinarne.

Warsztaty zostaną zakończone zagraniem spektaklu teatralnego, w drugiej połowie grudnia br. W Teatrze Oczami Brata może wziąć udział 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o obecność na spotkaniu lub o kontakt z Fundacją Oczami Brata (oczamibrata@gmail.com, 791-119-520).

Niesamowitą przygodę z Teatrem czas zacząć!

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2,
42-208 Częstochowa

9

Teatr to…
Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest pragnienie tworzenia w materii teatralnej, muzycznej i plastycznej a także dążenie do skonstruowania przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób o różnej sprawności. Teatr jest platformą spotkań uczniów szkół o różnym szczeblu z osobami zagrożonymi wykluczeniem i marginalizacją społeczną z powodu różnego typu niepełnosprawności. Spotkania odbywają się w atmosferze wspólnych poszukiwań artystycznych. Zajęcia podzielone będą na trzy pracownie: teatralną, muzyczną i plastyczną. Teatr Oczami Brata skierowany jest do 30 osób z niepełnosprawnościami oraz do 10 wolontariuszy. Zajęcia będą odbywać się w okresie od 23 września do 20 grudnia 2014r. Cotygodniowe – sobotnie – próby trwają 4 godziny zegarowe. Działanie pozostawia po sobie trwały ślad w postaci gotowego spektaklu przygotowanego przez wszystkie pracownie, który podziwiać będzie można po zakończeniu warsztatów, w grudniu 2014 roku.

Narodziny_Fundacji_Oczami_Brata_25.02.2014_Fot._Janusz_B

Doświadczenie…
Teatr Oczami Brata bazuje na doświadczeniach Teatru Integracyjnego ALA, który był projektem uczniowskim Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego „ALA”, organizowanym przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, wielokrotnie współfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy i wspomagany przez Wolontariat Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” a później przez Fundację Oczami Brata.

 

 

Opublikowano: 21 lipca 2014
Autor: Sebastian N.