JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Film promocyjny ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”, zasadach jego otrzymywania oraz pierwszych certyfikatach przyznanych w województwie śląskim:

Przypominamy, że nabór wniosków o certyfikację dla podmiotów ekonomii społecznej jest prowadzony przez ROPS w trybie ciągłym, a wszystkie informacje na temat  procedury przyznawania znaku można znaleźć w zakładce oznaczonej logotypem „Zakup prospołeczny”:

http://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/

Zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej spełniające warunki zawarte w Zasadach przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” do ubiegania się o certyfikację. Posiadanie certyfikatu może stać się dodatkowym, skutecznym narzędziem wspomagającym działania w zakresie marketingu i public relations.

Dotychczas znakiem „Zakup prospołeczny” mogą się posługiwać 3 podmioty z terenu województwa śląskiego:

– Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

– Fundacja „Cała Naprzód” z Gliwic,

– Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus” z Częstochowy.

Opublikowano: 8 grudnia 2017
Autor: Aleksandra Zawada